Dricksvattenanläggning, anmälan om registrering

LÄS MER

Anmälan/ansökan om registrering av dricksvattenanläggning.

Frågor om e-tjänsten

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mhn@gotland.se
0498-26 90 00