Livsmedelshantering - anmälan om ändring av befintlig

LÄS MER

Anmälan om ändring av befintlig livsmedelshantering

Frågor om e-tjänsten

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mhn@gotland.se
0498-26 90 00