Livsmedelshantering - anmälan om upphörande

LÄS MER

Anmälan om upphörande av livsmedelshantering.

Frågor om e-tjänsten

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mhn@gotland.se
0498-26 90 00