Matförgiftning - anmälan vid misstanke

LÄS MER

Anmälan om misstänkt matförgiftning.

Mer information finns på Region Gotlands webbplats:
Matförgiftning

Frågor om e-tjänsten

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se