Matförgiftning - anmälan om misstänkt

LÄS MER

Anmälan om misstänkt matförgiftning.

Frågor om e-tjänsten

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mhn@gotland.se
0498-26 90 00