Brandfarlig vara - anmälan om föreståndare

LÄS MER

Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara.

Frågor om e-tjänsten

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mhn@gotland.se
0498-26 90 00