Folköl, tobak, e-cigaretter och nikotinbehållare - anmälan om försäljning

LÄS MER

Enligt lag ska den som bedriver försäljning/servering av folköl eller försäljning av tobaks- och nikotinprodukter anmäla detta till den kommun där försäljning/servering sker.

Lagtext
Kap 5 § 5 Alkohollag (2010:1622)öppnas i nytt fönster
12 c § Tobakslag (1993:581)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
20 § Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se