Folköl, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare - anmälan om försäljning

LÄS MER

Enligt lag ska den som bedriver försäljning/servering av folköl eller försäljning av tobaks- och nikotinprodukter anmäla detta till den kommun där försäljning/servering sker.

Lagtext
Kap 5 § 5 Alkohollag (2010:1622)öppnas i nytt fönster
Lag (2018:2088) Om tobak och liknande produkter, kapitel 5 §15
 

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se