Brandfarlig vara - ansökan om hanteringstillstånd

LÄS MER

Du använder detta formulär för att ansöka om tillstånd att hantera brandfarlig vara i enlighet med 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillstånd behövs inte för
förvaring i mark av brandfarlig vätska klass 3,

  1. hantering enbart av aerosoler
  2. kyl- och värmepumpaggregat i utförande som enhetsaggregat där det brandfarliga köldmediets vikt understiger 30 kg
  3. stadsgas, om övertrycket är högst 1 bar. Dock behövs tillstånd för tillverkning om gasen framställs av brandfarlig vara
  4. gas, som framställs eller erhålls som biprodukt i yrkes­mässig verksamhet och - används uteslutande i den egna verksamheten - har högst 1 bar övertryck

Läs mer om hantering av brandfarliga varor på msb.se (myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se