Egensotning

LÄS MER

Ansökan om att på egen hand eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten i enlighet med 3 kap. 4 §  i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Läs mer om egensotning på Region Gotlands webbplats.

 
 

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation