Explosiva varor

LÄS MER

Ansökan om förvärv av, förvaring av, handel med, överföring inom Sverige eller godkännande av föreståndare för explosiva varor. Läs mer om tillstånd för hantering av explosiva och brandfarliga varor på Region Gotlands webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland