Medlemsredovisning - idrottsförening

LÄS MER

I samband med ansökan om regionalt aktivitetsstöd behöver Kultur- och fritidsavdelningen få in uppgifter över din förenings  medlemmar per den 31/12.

Frågor om e-tjänsten

Regionupplysningen
regiongotland@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen