Pengar i påse - Ansökan av stödet till dig som är ungdom mellan 13-25 år

LÄS MER

Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd till kultur- och fritidsverksamhet för ungdomar mellan 13 och 25 år. Man kan få stöd för nästan vad som helst, huvudsaken är att det är unga som gör saker för andra unga. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Registratur- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
registrator-gvn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsämnden