Pengar i påse - Redovisning av stödet till dig som är ungdom mellan 13-25 år

LÄS MER
Redovisa för hur stödet "Pengar i påse" användes. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Registratur- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
registrator-gvn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsämnden