Tryckningsstöd - ansökan

LÄS MER

Tryckningsstöd kan ansökas för litteratur som i huvudsak handlar om Gotland eller vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland.

Läs mer om tryckningsstöd på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Regionupplysningen
regiongotland@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen