Resestipendium Westfalen - Ansökan

LÄS MER

Region Gotland och Landschaftsverband Westfalen-Lippe genomför årligen ett utbyte av konstnärer under september. Regionstyrelsens arbetsutskott utser den som ska få resestipendiet, vilket kan sökas på denna blankett av alla på Gotland yrkesverksamma konstnärer.

Frågor om e-tjänsten

Regionupplysningen
regiongotland@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen