Kulturpris - Nominering

LÄS MER

Kultur- och fritidsnämnden utser årligen, sedan 1962, en kulturpristagare som för Gotland utfört en bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse. Allmänheten kan skriftligen inlämna förslag på pristagare.

Priset, som består av en penningsumma och ett diplom, delas ut i samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Regionupplysningen
regiongotland@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen