Ungdomsledarpris - nominering

LÄS MER
Priset utdelas till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland. Priset är avsett att stimulera denne till fortsatt ideellt ungdomsarbete. Priset kan erhållas en gång. Berättigad att söka är privatperson, förening eller distriktsorganisation som då söker priset för
medlems räkning.
 
Pristagaren utses av kultur- och fritidsnämnden och priset utdelas av kommunfullmäktige vid dess vårsammanträde. läs mer om ungdomsledarpriset på Region Gotlands webbplats.
 
 
 

Frågor om e-tjänsten

Regionupplysningen
regiongotland@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen