Lovaktivitet för barn mellan 6-15 år - ansök om bidrag

LÄS MER

Det är möjligt för föreningar och verksamheter inom Region Gotland att söka bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år.  Följande gäller för att erhålla bidrag:

  • Att aktiviteterna som arrangeras för barn och ungdomar mellan 6–15 år är avgiftsfria. (Man kan åldersbestämma aktiviteter för barn inom åldersspannet.)
  • Att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande i aktiviteterna.
  • Att möten möjliggörs över sociala gränser mellan de barn som deltar - det vill säga ingen särskild behovsprövning ska göras för de enskilda barnen för att kunna delta.

Läs mer om bidrag för avgiftsfria lovaktiviteter på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Registratur- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
registrator-gvn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsämnden