Verksamhetsstöd för kulturorganisationer 2019 - Ansökan

LÄS MER

För att genomföra ansökan om verksamhetsstöd som kulturorganisation måste verksamhetsplan för 2019 och budget för 2019 bifogas. Dessutom måste föreningens innevarande årsmöteshandlingar finnas tillgängliga så att de kan skickas in på begäran.  Budget och verksamhetsplan för nästkommande år kommer tillsammans med ansökans motivering att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

Ansökan kan göras till och med den 31 augusti 2018.

Läs mer om kulturstöd på Region Gotlands webbplats:

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa