Verksamhetsstöd för kulturorganisationer 2020 - Ansökan

LÄS MER

För att genomföra ansökan om verksamhetsstöd som kulturorganisation måste verksamhetsplan för 2020 och budget för 2020 bifogas. Dessutom måste föreningens innevarande årsmöteshandlingar finnas tillgängliga så att de kan skickas in på begäran.  Budget och verksamhetsplan för nästkommande år kommer tillsammans med ansökans motivering att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

  • I e-tjänstens första steg: Kontaktuppgifter kommer du att kunna bifoga verksamhetsplan och budget samt årsmöteshandlingar.
  • I steg två: Stöd kommer du att kunna bifoga motivering av stöd och beskrivning av verksamhet.

Ansökan kan göras till och med den 31 augusti 2019.

Läs mer om kulturstöd på Region Gotlands webbplats:

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa