Insats enligt LSS - ansökan

LÄS MER

Socialförvaltningen i Region Gotland ska erbjuda personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar möjligheter till goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Här är några exempel på vad socialtjänsten hjälper till med:

  • Stöd för att underlätta boendet
  • Hjälp med personlig omvårdnad
  • Stöd för att delta i fritidsaktiviteter
  • Möjlighet för anhöriga att få hjälp
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service
  • Meningsfulla uppgifter att göra på dagarna 

Frågor om e-tjänsten

Mottagningsteamet
mottagningsteamet.sof@gotland.se
0498 - 20 49 69

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden - Region Gotland