Kommunal skola och fritidshem- ansökan

LÄS MER

Välkommen att ansöka om plats vid och byte av skola och fritidshem i Region Gotlands regi.  Ansökan inför kommande läsår skall vara inskickad senast 5 februari. Om du använder blankett får du inte skicka den via e-post. Blanketten skrivs ut och skickas med post eller lämnas enligt information på blanketten.

Observera att ansökan till fristående skola görs till respektive anordnare.


Information om skolval finns på Region Gotlands webbplats:

Skolval Gotland

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden - Region Gotland