Skolskjuts - ansökan

LÄS MER

De elever som enligt Skollagen och andra regler har rätt till det får automatiskt erbjudande om skolskjuts. För övriga elever kan skolskjuts beviljas om särskilda skäl finns.
 

Information om regler för skolskjuts finns på Region Gotlands webbplats:

Ansökan om skolskjuts

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden - Region Gotland