Inackorderings- och resetillägg - ansökan

LÄS MER

Elever på Gotland kan beviljas inackorderingstillägg eller resetillägg, om vissa villkor uppfylls. Huvudregeln för inackorderingstillägg är att elevens bostad ligger mer än sex km från skolan. Dessutom måste eleven antingen:

  • bo längre än tre km från bussen eller
  • påbörja bussresan till skolan före kl 06:35 eller
  • påbörjar bussresan hem efter kl 17:00.


För resebidrag gäller huvudregeln att avståndet mellan bostad och buss överstiger sex km eller att avståndet mellan bostad och skola överstiger sex km och bussförbindelse saknas. Region Gotland betalar inte för resor mellan inackorderingsbostad och skola.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Gymnasieantagningen - Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Gymnasieantagning@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Region Gotland