Specialkost - beställning

LÄS MER

Många barn och ungdomar har behov av att äta specialkost på grund av överkänslighet eller annan sjukdom. Region Gotlands utbud av mat och måltider i förskola och skola grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider.

Specialkost av medicinska skäl
Inom Region Gotland tillhandahålls specialkost till barn och elever av medicinska skäl. Det kan till exempel vara överkänslighet mot vissa livsmedel.

Specialkost av icke medicinska skäl
Ett antal specialkoster av icke medicinska skäl tillhandahålls till barn och elever efter beställning från vårdnadshavare. Region Gotland erbjuder

  • Kost utan blodmat
  • Kost utan griskött
  • Kost utan nötkött
  • Lakto - ovo - vegetarisk kost (innehåller mjölk- och ägg)
  • Vegankost i dialog med vårdnadshavare, skolhälsovård och kökspersonal eftersom denna kost, utan kosttillskott, inte uppfyller skollagens krav på fullvärdig skolmat.

Mer information om skolmåltider hittar du på Region Gotlands webbplats:

Skolmåltider

Huvudansvaret för elevens specialkost ligger alltid hos vårdnadshavaren. Vid frånvaro under terminens gång är det mycket viktigt att du kontaktar köket på aktuell förskola/skola för att avbeställa specialkosten.

En ny beställning ska göras inför varje läsårsstart och vid förändrade behov.