Vuxenutbildning - ansökan om prövning

LÄS MER

Den som vill ha betyg från kommunala vuxenutbildningen har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som får förekomma inom Kompetenscentrum Gotland och i projektarbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller projektarbetet. Prövning får avläggas endast i en kommun eller landsting som anordnar den aktuella kursen.

Läs mer om prövning på Region Gotlands webbplats

Frågor om e-tjänsten

Kompetenscentrum
kompetenscentrum@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Region Gotland