Vuxenutbildning - ansökan om ledighet

LÄS MER

Ansök om ledighet från den kommunala vuxenutbildningen. Blanketten måste användas om det gäller ledighet i fyra dagar eller mer, gäller det enstaka timmar eller någon dag bör du tala med läraren i de grupper som blir berörda.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Kompetenscentrum
kompetenscentrum@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Region Gotland