Livsmedelshantering - anmälan om upphörande

LÄS MER

Anmälan om upphörande av livsmedelshantering.

Mer information om livsmedelshantering hittar du på Region Gotlands webbplats:
Livsmedelshantering

Region Gotland tar ut avgifter enligt gällande taxa:
Livsmedelstaxa

Frågor om e-tjänsten

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd - samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation