Folköl, tobak, e-cigaretter och nikotinbehållare - avanmälan då försäljning upphör

LÄS MER

Enligt lag ska den som bedriver försäljning/servering av folköl eller försäljning av tobaks- och nikotinprodukter anmäla detta till den kommun där försäljning/servering sker.

Lagtext:

Kap 5 § 5 Alkohollag (2010:1622)öppnas i nytt fönster
12 c § Tobakslag (1993:581)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
20 § Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland