Kulturprisnominering 2023

LÄS MER

Region Gotland utser årligen, sedan 1962, en kulturpristagare som för Gotland utfört en bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse.

Nominering sker primärt via denna e-tjänst, i annat fall vänligen kontakta handläggare: Madeleine Nilsson (madeleine.nilsson01@gotland.se, 0498-26 96 28)

Priset, som består av en penningsumma och ett diplom, delas ut i samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa