Anmälan om lagring, sortering och krossning av avfall

LÄS MER

Blankett för anmälan om lagring, sortering och krossning av schaktmassor 

Frågor om e-tjänsten

Miljö-och byggnämnden
registrator-mbn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se