Bidrag för sommarlovsaktivitet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är möjligt för föreningar och verksamheter på Gotland att söka bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år.

Bidraget är ett komplement till de fritidsaktiviteter som Region Gotland tillhandahåller inom fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Följande gäller:

  • Att aktiviteterna som arrangeras för barn och ungdomar mellan 6–15 år är avgiftsfria. (Man kan åldersbestämma aktiviteter för barn inom åldersspannet.)
  • Att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande i aktiviteterna.
  • Att möten möjliggörs över sociala gränser mellan de barn som deltar - det vill säga ingen särskild behovsprövning ska göras för de enskilda barnen för att kunna delta.

Genomförda aktiviteter ska dokumenteras och utvärderas enligt blanketten bidrag för sommarlovsaktivitet - redovisning. Pengar som inte utnyttjas i aktiviteten ska återbetalas till Region Gotland efter överenskommelse.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa