Tobaksprodukter och liknande - ansökan om försäljning

LÄS MER

Från 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd hos kommunen om du vill sälja tobak. : Du som anmält din tobaksförsäljning sedan tidigare har fram till den 31 oktober på dig att ansöka om tillstånd, under denna övergångsperiod får du fortsätta din försäljning. Ändringen gäller detaljhandel, partihandel (grossist), restaurang och café.

När du skickat in din ansökan gör kommunen en lämplighetsprövning. Kommunen granskar då ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet.

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om tillstånd. Hur stor avgiften blir är ännu inte beslutat.

Den nya tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, innebär i korthet:

  • att tillstånd krävs för att sälja tobak
  • att kommunen utreder om den som söker tillstånd är lämplig
  • rökfria utemiljöer

Läs mer på Region Gotlands webbplats

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten