Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning på Gotland!

Här kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Du kan söka tillstånd för både detaljhandel och partihandel i samma ansökan.
Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter. Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare.

Om Region Gotlands prövning
Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.

Region Gotland kommer också att granska ditt egenkontrollprogram, som du ska bifoga i ansökan.

Detaljhandel: Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att Region Gotland utreder lämpligheten.

Partihandel: Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att regionen utreder den ekonomiska lämpligheten. Regionen måste även begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket.

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället göra din ansökan via blankett så kan du kontakta tillsynsmyndigheten:

Telefon: 0498-26 90 00
E-post: alkoholtillstand@gotland.se


Regionen tar ut en årlig tillsynsavgift samt en avgift för ansökan.
Läs mer om Region Gotlands regler och avgifter.

Tänk på att det tar ca 6 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Regionstyrelsen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • Egenkontrollprogram
  • E-legitimation
  • Betalning via kort eller Swish

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa