Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När en person vill avsäga sig ett eller flera politiska förtroendeuppdrag ska det anmälas av personen till Region Gotland.

Avsägelsen registreras direkt i Region Gotlands ärendehanteringssystem och blir därmed allmän handling.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa