Väg, mark- och ledningsarbeten (Test nya funktioner)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • Innan grävningsarbete påbörjas måste ansökan för att gräva i gata, väg eller allmän mark lämnas och vara godkänd av Region Gotlands teknikförvaltning. Sökande ansvarar för att kablar och ledningar ej skadas under arbetet.
  • Region Gotlands teknikförvaltning  genomför vatten- och avloppsgranskningar (VA-granskning), vilket vilket alltid skall göras inför alla grävningsarbeten.
  • Vid väg, mark- och ledningsarbeten måste en Trafikanordningsplan (TA- plan) lämnas in och bli godkänd av Region Gotlands teknikförvaltning innan arbete kan utföras.

Läs mer om grävningsarbeten på Region Gotlands webbplats

Läs mer om trafikanordningsplaner på Trafikverkets webbplats

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa