Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När en person ska nomineras till ett eller flera politiska förtroendeuppdrag som utses av regionfullmäktige ska det anmälas av partiet till Region Gotland.  Uppdrag som ny ledamot eller ersättare i regionfullmäktige framräknas av Länsstyrelsen och ska därför inte anmälas här.

Nomineringen registreras direkt i Region Gotlands ärendehanteringssystem och blir därmed allmän handling. Samtidigt skickas ett meddelande till den nominerades e-postadress. Om personen är helt ny som förtroendevald skickas också länk till en e-tjänst för att lämna ytterligare uppgifter som Region Gotland behöver. Den e-tjänsten ska den nominerade själv använda. Även den kräver inloggning med e-legitimation.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa