Om självserviceportalen

I självserviceportalen finns e-tjänster och blanketter som är kopplade till Region Gotlands olika verksamheter. För varje e-tjänst eller blankett finns information om just den e-tjänsten eller blanketten och ofta hänvisar vi också vidare till mer information och till någon som kan svara på frågor.

E-tjänsterna och blanketterna är grupperade i olika kategorier. Använd gärna sökfunktionen eller möjligheten att välja en viss kategori när du söker en e-tjänst eller blankett.
 

E-legitimation

En e-legitimation fungerar som en id-handling, exempelvis id-kort eller körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. För att använda de flesta av Region Gotlands e-tjänster behöver du någon form av e-legitimation. Våra e-tjänster tillåter inloggning och signering med hjälp av BankID (även mobilt BankID) och Telia e-legitimation.

Mer om BankID

Här kan du testa ditt BankID

Mer om Telia e-legitimation

Mer information om hur e-legitimation fungerar finns på e-legitimationsnämndens webbplats:

www.elegitimation.se

De flesta av våra e-tjänster som kräver inloggning kan endast användas av personer med svensk e-legitimation. Mer information finns på Region Gotlands webbplats:

www.gotland.se/eidas

 

Dina personuppgifter

När du använder våra e-tjänster godkänner du samtidigt att Region Gotland hanterar dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att handlägga ditt ärende. Det kan även innebära att vi har med uppgifterna i en remiss eller skickar dem till andra som direkt berörs. Under Mina sidor kan du se dina tidigare och pågående ärenden. Region Gotland tillhandahåller denna tjänst som en service till dig och det är bara du som kan se dina ärenden. Mina sidor visas bara om du har loggat in.

Så här behandlar Region Gotland personuppgifter

Information om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

 

En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparar du din ansökan, men du skickar inte in den. När du nästa gång loggar in med e-legitimation får du fram din sparade ansökan och kan fortsätta fylla i formuläret.

Det är först när du slutfört e-tjänstens samtliga steg som din ansökan är inkommen till Region Gotland och vi kan börja behandla den. Det betyder att du måste klicka på ”Skicka” och för de tjänster där du måste signera även signerar med ditt bank-id. Du får en bekräftelse på att din ansökan kommit in och är registrerad.