Individ- och familjeomsorgen - mina meddelanden

LÄS MER

Här kan du kommunicera på ett säkert sätt med handläggare vid individ- och familjeomsorgen.

För att kunna göra det krävs att:

  • du har en pågående kontakt med en handläggare
  • du och handläggaren har kommit överens om att använda den här kommunikationsvägen

Mer information om tjänsten kan du få av din handläggare.

Frågor om e-tjänsten

Individ- och familjeomsorgen
support.procapita@gotland.se
0498-26 38 88

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden - Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation