Vattenanalys - beställning för företag med krav på egenkontroll

LÄS MER

Beställning av vattenanalys för företag med krav på egenkontroll för dricksvatten (enligt LIVSFS 2022:12) eller bassängbad (enligt HSLF-FS 2021:11). 

Obs! vattenanalysbeställning inför bygglov görs via e-tjänsten för privatpersoner. Beställning vattenanalys för privatpersoner

Vattenlaboratoriet på Visby lasarett utför ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser. Analyser beställs i e-tjänsten och  provtagningsmaterial kommer därefter att skickas ut till angiven adress.

Provinlämning sker direkt till Vattenlab som är gemensam med LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (beläget på markplan, ingång från huvudentrén på Visby lasarett). Prover kan lämnas mellan kl 08-12 på måndagar och tisdagar.

Mikrobiologiska analyser kan för närvarande ta upp till två veckor och kemiska analyser upp till tre. Kombinationen mikrobiologiska och kemiska analyser kan alltså ta upp till tre veckor. Om enstaka svar under tiden indikerar otjänligt vatten, kommer kunden omedelbart att kontaktas.

Observera att efter att beställningen är gjord så skall vattenprovet lämnas in inom en månad. Är provet inte inlämnat inom en månad så kommer beställningen att makuleras och pengarna att återbetalas på samma villkor som vid ett ångrat prov.  Om man ångrat sig och vill makulera sin beställning kommer en avgift tas för den administrativa kostnad som det medföljer. Därför kommer endast 80% av beloppet att betalas tillbaka.

Frågor om e-tjänsten

Vattenlaboratoriet
vattenlaboratoriet@gotland.se
0498-26 80 54

Personuppgiftsansvarig

Hälso- och sjukvårdsnämnden - Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation vid direktbetalning i e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa