Vatten- och avloppsavgift, ansökan om reducering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Region Gotland har beslutat att abonnenter kan få reducering av VA-avgiften vid onormal va-förbrukning(TN 2014-12-18 § 283). Bakgrunden till beslutet är att kostnaden för abonnenten vid ett vattenläckage kan bli stor och det bör finnas en möjlighet för abonnenten att få en reducering av VA-avgiften. Reduceringen kan medges till upp till 58% av förbrukningsavgiften.

Riktlinjer för att erhålla reducering: 

  1. Överförbrukningen överstiger 50% av normalförbrukningen.
  2. Överförbrukningen uppgår till minst 100 kbm/år.
  3. Läckaget måste vara åtgärdat.
  4. Kunden ska ej varit oaktsam eller underlåtit att underhålla sin VA-installation.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa