Grävtillstånd och TA-plan

LÄS MER

​För grävarbeten på mark som inte ägs av Region Gotland behövs en vatten- och avlopps-granskning. Använd denna tjänst: etjanst.gotland.se/va-granskning

  • Innan grävningsarbete påbörjas måste ansökan för att gräva i gata, väg eller allmän mark lämnas och vara godkänd av Region Gotlands teknikförvaltning. Sökande ansvarar för att kablar och ledningar ej skadas under arbetet.
  • Region Gotlands teknikförvaltning  genomför vatten- och avloppsgranskningar (VA-granskning), vilket vilket alltid skall göras inför alla grävningsarbeten.
  • Vid väg, mark- och ledningsarbeten måste en Trafikanordningsplan (TA- plan) lämnas in och bli godkänd av Region Gotlands teknikförvaltning innan arbete kan utföras.

Läs mer om grävningsarbeten på Region Gotlands webbplats

Läs mer om trafikanordningsplaner på Trafikverkets webbplats

Läs mer om taxan

Karta över pågående väg- och ledningsarbeten, trafikstörningar och markupplåtelser

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden - Region Gotland