Hållande av djur inom vattenskyddsområde - ansökan/anmälan

LÄS MER
  • I vattenskyddsföreskrifter finns ibland krav på tillstånd eller anmälan för hållande av djur. Se vilka krav som gäller i aktuellt vattenskyddsområde på Regionens hemsida: Vattenskydd (under Gällande vattenskyddsområden). Krav gäller även för betesdjur. Undantag görs för sällskapsdjur.
  • Tänk på att fylla i efterfrågade uppgifter så fullständigt som möjligt för att handläggningen ska kunna ske effektivt.
  • Timavgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.
  • Karta/kartor på område/n för hållande av djur ska kunna bifogas ansökan/anmälan.
  • Om ansökan/anmälan gäller flera platser kommer du att få fylla i uppgifter för en plats i taget.

http://gotland.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenskyddsomraden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa