Gödsel- och ensilageanläggning inom vattenskyddsområde - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om gödsel- och ensilageanläggning inom vattenskyddsområde

Timavgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Anmälan gäller tillsvidare under förutsättningen att verksamheten bedrivs enligt inkommen anmälan.

Information om Gotlands vattenskyddsområden finns på Region Gotlands webbplats:

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa