Upplag av gödsel inom område med detaljplan - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om upplag av gödsel inom område med detaljplan

Enligt 37 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsoskydd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa