Hemkompostering av matavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På Gotland är kompostering av trädgårdsavfall och köksavfall tillåtet inom den egna fastigheten om det kan ske utan olägenheter för omgivningen. Man kan även kompostera på en arbetsplats. För kompostering av matavfall ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden innan komposteringen påbörjas. Anmälan är förknippad med en avgift för 1 timme handläggningstid enligt gällande taxa.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa