Slam - ansökan om hämtning vartannat år

LÄS MER

Ansökan om hämtning av slam vartannat år. Hämtning av slam vartannat år kan i vissa fall beviljas efter ansökan hos Miljö- och byggnämnden.

Läs mer på Region Gotlands webbplats.

 

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa