Bassängbad - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars användas av många människor ska anmälas till miljö och byggnämnden innan de tas i bruk. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Anmälan är förknippad med en avgift för 4 timmars handläggningstid enligt gällande taxa.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa