Driva förskola, skola och fritidshem - anmälan

LÄS MER

Skola eller förskola ska anmälas till miljö och byggnämnden innan lokalen tas i bruk. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Anmälan är förknippad med en avgift för 4 timmars handläggningstid enligt gällande taxa.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

 

Det är valfritt att logga in.

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Du behöver logga in om ni vill kunna spara och fortsätta vid annat tillfälle.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Du behöver logga in om ni vill kunna spara och fortsätta vid annat tillfälle.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa