Driva förskola, skola och fritidshem - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skola eller förskola ska anmälas till miljö och byggnämnden innan lokalen tas i bruk. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Anmälan är förknippad med en avgift för 4 timmars handläggningstid enligt gällande taxa.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa