Djur inom område med detaljplan - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om djur inom område med detaljplan.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

För ansökan tar Miljö- och byggnämnden ut en avgift motsvarande handläggningstiden i ärendet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa