Latrin - ansökan om eget eller lokalt omhändertagande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Eget omhändertagande innebär att avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl och liknande komposteras och används som jordförbättringsmedel på fastigheten. Lokalt omhändertagande innebär att avtal finns om att latrin hämtas för att användas som gödsling vid en närliggande jordbruksfastighet.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa