Cisterner och rörledningar som tas ur bruk - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl cisterner och rörledningar som tas ur bruk. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Om föroreningar upptäcks ska Miljö- och byggnämnden kontaktas omgående.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa