Cisterner och rörledningar som tas ur bruk - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl cisterner och rörledningar som tas ur bruk. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Om föroreningar upptäcks ska Miljö- och byggnämnden kontaktas omgående.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa